ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

H ICs International Certifications είναι μία νέα εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πιστοποίησης της ξένης γλώσσας αλλά όχι μόνο…

Στελεχώνεται από προσωπικό με πολυετή πείρα στον τομέα των Πιστοποιήσεων Ξένης Γλώσσας αλλά και Εκπαίδευσης.

Την  ICs International Certifications επέλεξε ο Αναγνωρισμένος από το OFQUAL, ALTE, UCAS αλλά και από τον ΑΣΕΠ Φορέας LRN (Learning Resource Network) για την προώθηση της on line πιστοποίησης του Φορέα.

Το British Assessment Bureau (BAB) έχει απονείμει στο LRN τη διεθνή πιστοποίηση ISO 27001:2013 για τη διάθεση των πιστοποιητικών και τον online έλεγχο αυτών.

Μέλος Διεθνών Επαγγελματικών Οργανισμών και Συνδέσμων

Ο Φορέας LRN είναι μέλος ηγετικών παγκοσμίων Οργανισμών μεταξύ των οποίων:

  • Affiliated Institute member of the Association of Language Testers in Europe (ALTE)
  • Institutional member of the European Association for Language Testing and Assessment (EALTA)
  • Institutional member of the International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL)
  • Corporate member of English UK

Πού είναι αποδεκτό το LRN ESOL International;


Ενδεικτικά:

  • Ιταλικό Υπουργείο Παιδείας (MIUR)
  • ΑΣΕΠ, Ελλάδα
  • Κέντρο Πληροφόρησης Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Μάλτας (MQRIC)
  • Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)
  • Toyota
  • DHL

Δυνατές Συνεργασίες της ICs αποτελούν και οι Οργανισμοί Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων: Innovate Awarding και ABC AWARDS.


Αντωνόπουλος Γιώργος
Διευθύνων Σύμβουλος ICs